Naturistnytt kommer att avvecklas som papperstidning

Medlemmarna i de svenska naturistföreningarna under Sveriges naturistförbund har under veckan fått Tillsammans/Naturistnytt 2019:2 hem i brevlådan. Under året 2020 kommer dock Naturistnytt att avvecklas som papperstidning och enbart distribueras till medlemmarna i de norska naturistföreningarna via internet. Detta beslutades på Norsk naturistförbunds årsöre i april 2019. Avvecklingen av pappersutgåvan ska vara genomförd innan årsmötet i april 2020.

Naturistnytt och Tillsammans 2019:2, titelsidorna

Naturistnytt ska i grunden vara fritt tillgängligt (tidningen eller tidningsfilen får alltså vidarebefordras och innehållet kommer, som vanligt, att omfattas av upphovsrätten) men tanken är att man måste ha en nedladdningslänk för att kunna ladda ned tidningen. Om Naturistnytt även i fortsättningen ska distribueras till medlemmarna i de svenska jaturistföreningarna (eventuellt via de svenska naturistföreningarnas hemsidor) är i dagsläget inte känd.

Om och hur utgivningen av Tillsammans påverkas av Norsk naturistforbunds beslut att lägga ned pappersutgåvan av Naturistnytt är för närvarande oklart. Det är dock uppenbart att utgivningen av Tillsammans tynger Sveriges naturistförbunds ekonomi (se Tillsammans pappersutgåva 2019:2). Enligt referat av Tomas Johanssons från Naturistföreningen Mälardalen har frågan diskuterats (utan att kunna fatta beslut) på de svenska naturistföreningarnas utvecklingskonferens. Diskussionen ägde dock rum redan innan Norsk naturistförbund hade fattat beslut om avvecklingen av pappersutgåvan av Naturistnytt. Beslut om framtiden för Tillsammans (kan bara) fattas vid riksmötet i juli 2019, enligt motioner från föreningarna eller förslag från förbundsstyrelsen för Sveriges naturistförbund. Om motioner eller förslag angående ändringar i utgivningen av Tillsammans föreligger kan vi i dagsläget inte ge någon information om, eftersom förbundsstyrelsen ännu inte har offentliggjort eventuella motioner eller förslag.


Redaktionen för Naturistnytt förtydligar för redaktionen för Tillsammans att det slutgiltiga beslutet angående Naturistnytts framtid ska fattas vid Norsk naturistforbunds årsmöte i april 2020.

Nonogram i Tillsammans 3-2018

Här kommer lösningen:

 

© Sylvia Larsson, NF Skaraborg och Tillsammans – språkrör för Sveriges naturistförbund, 2018.

Lycka till i svampskogen!

 

Du kan även ladda ned en PDF-fil med lösningen för utskrift: Nonogram i Tillsammans 3-2018, Facit

Här finns själva uppgiften, samt anvisningar som PDF-fil för nedladdning och utskrift: Nonogram i Tillsammans 3-2018, Uppgiften, anvisningar och exempel. PDF-fil för utskrift.

Tillsammans extranummer, sommaren 2018

Tillsammans utkommer, som tidigare i nummer 2-2018 meddelat, med ett extranummer under sommaren 2018.

Detta extranummer utkommer enbart som e-publikation som kan laddas ned från en extern webbsida via länken nedan. Tidningen kan läsas på den externa webbsidan och den kan också laddas ned som PDF-fil via bottenmenyn i den externa läsaren. Klicka på symbolen med molnen och pilen nedåt för att ladda ned tidningen.

Nedladdning till egen dator rekommenderas.

De som vill ha tillgång till möteshandlingarna i Umeå måste antingen ha utskrifter eller ha laddat ned Tillsammans till sin egen dator. I Umeå finns det under mötet inte möjlighet att koppla upp sig på något publikt nätverk.

Tillsammans och Naturistnytt utkommer igen, som vanligt i pappersform, i mitten av september. Det ska vara fokus på Sverige och Norden i Tillsammans nr. 3-2018. Redaktionen ser fram emot att få dina bidrag, i form av reseberättelser till dina smultronställen i Sverige och övriga Norden, innan 1 augusti 2018.

 

Länk till Tillsammans extranummer (extern sida öppnas i ny flik/nytt fönster)

© Tillsammans – språkrör för Sveriges Naturistförbund och Sveriges naturistförbund, 2018. All återgivning av text, bilder eller delar därav, samt spridning av e-publikationen eller delar därav utan tidningens medgivande är förbjuden och överträdelse kommer att beivras. (ISSN 0374-4437)

Deadline Tillsammans

Deadline för Tillsammans nr. 2 2018.

Bidrag som skickas efter detta datum kan tyvärr inte komma med i tidningen.

Deadline Tillsammans

Deadline för Tillsammans nr. 1 2018.

Bidrag som skickas efter detta datum kan tyvärr inte komma med i tidningen.

Nonogram, Instruktioner

Nonogram löser man så här:

Japanska bildkryss, nonogram, innehåller en dold bild och lösningen bygger på logiskt tänkande på samma sätt som Sudoku och Kakuro. Siffrorna på raderna och kolumnerna anger hur många rutor som ska fyllas i varje block. Mellan varje ifyllt block måste det finnas minst en tom ruta. Markera tom ruta med en lite prick.

Exempel 1: Fyll i raderna och kolumnerna där det står 10. Dessa måste alla vara ifyllda eftersom det enbart är 10 rutor på varje rad och kolumn.

 

 

Exempel 2: Sätt prickar där det är givet att det måste vara tomma rutor. Översta raden till exempel ska bara ha 1 ruta fylld. Den finns redan. Alltså ska resten vara tomma.

 

Exempel 3: Nedersta raden är given eftersom 8 rutor ska vara fyllda och 2 rutor redan är prickade som tomma. Femte raden uppifrån får en ny ruta fylld eftersom 5 ska vara fyllda. Vänta med de andra tre rutorna eftersom de inte är givna.

 

Exempel 4: Sjätte kolumnen kan nya rutor fyllas eftersom 4 enbart får plats på ett ställe. Sjunde raden ska tre få plats. Två blir givna och den tredje får vänta.

 

 

Exempel 5: Fortsätt att fylla i givna rutor och pricka tomma rutor på rader och kolumner omväxlande.

 

 

Exempel 6: Den färdiga lösningen bildar en liten segelbåt.

 

 

 

© Sylvia Larsson, NF Skaraborg och Tillsammans – språkrör för Sveriges naturistförbund, 2017.

Du kan ladda ned en PDF-fil med denna instruktion för utskrift: Nonogram, Instruktioner

Deadline Tillsammans

Deadline för Tillsammans nr. 4 2017.

Bidrag som skickas efter detta datum kan tyvärr inte komma med i tidningen.