Nonogram i Tillsammans 3-2018

Här kommer lösningen:

 

© Sylvia Larsson, NF Skaraborg och Tillsammans – språkrör för Sveriges naturistförbund, 2018.

Lycka till i svampskogen!

 

Du kan även ladda ned en PDF-fil med lösningen för utskrift: Nonogram i Tillsammans 3-2018, Facit

Här finns själva uppgiften, samt anvisningar som PDF-fil för nedladdning och utskrift: Nonogram i Tillsammans 3-2018, Uppgiften, anvisningar och exempel. PDF-fil för utskrift.

Nonogram, Instruktioner

Nonogram löser man så här:

Japanska bildkryss, nonogram, innehåller en dold bild och lösningen bygger på logiskt tänkande på samma sätt som Sudoku och Kakuro. Siffrorna på raderna och kolumnerna anger hur många rutor som ska fyllas i varje block. Mellan varje ifyllt block måste det finnas minst en tom ruta. Markera tom ruta med en lite prick.

Exempel 1: Fyll i raderna och kolumnerna där det står 10. Dessa måste alla vara ifyllda eftersom det enbart är 10 rutor på varje rad och kolumn.

 

 

Exempel 2: Sätt prickar där det är givet att det måste vara tomma rutor. Översta raden till exempel ska bara ha 1 ruta fylld. Den finns redan. Alltså ska resten vara tomma.

 

Exempel 3: Nedersta raden är given eftersom 8 rutor ska vara fyllda och 2 rutor redan är prickade som tomma. Femte raden uppifrån får en ny ruta fylld eftersom 5 ska vara fyllda. Vänta med de andra tre rutorna eftersom de inte är givna.

 

Exempel 4: Sjätte kolumnen kan nya rutor fyllas eftersom 4 enbart får plats på ett ställe. Sjunde raden ska tre få plats. Två blir givna och den tredje får vänta.

 

 

Exempel 5: Fortsätt att fylla i givna rutor och pricka tomma rutor på rader och kolumner omväxlande.

 

 

Exempel 6: Den färdiga lösningen bildar en liten segelbåt.

 

 

 

© Sylvia Larsson, NF Skaraborg och Tillsammans – språkrör för Sveriges naturistförbund, 2017.

Du kan ladda ned en PDF-fil med denna instruktion för utskrift: Nonogram, Instruktioner