Föreningen Umenaturist (FUN)

Föreningen Umenaturist (FUN) är verksam i Umeåtrakten. Hjärtat i föreningen är Dragonuddens naturistbad vid Stocksjön i Umeå.
I drygt tio år har föreningen även anordnat ett sommarläger i Lyckebo utanför Umeå.

 

 

 

KML-LogoFullscreen-LogoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
Dragonuddens naturistbad, Umeå

laddar karta - vänligen vänta...

Dragonuddens naturistbad, Umeå 63.760247, 20.199673 Dragonuddens naturistbadplats Stöcksjö 512 905 80 Umeå Dragonudden är ett naturistbad i Stocksjön. Badet ägs och förvaltas av Umeå kommun. Kollektivtrafik: Länstrafiken Västerbotten, Buss 11 (Umeå – Nordmaling) till hållplats Stöcksjö E4. Därifrån drygt 2 km promenad. Cykelavstånd till Umeå centrum: cirka 10 km.

 

Kontaktuppgifter till föreningen:

Föreningen Umenaturist
Holmnäs 65
905 86  Umeå
E-post: umenaturist@naturistforbundet.se
Mobiltelefon: 070-310 75 00


 

Föreningens historia

Dragonudden är hjärtat i vår förening. Foto Björn Jonsson

Vår rörelse i Umeåtrakten sträcker sig tillbaka till 1979 där Ingrid och Sam Venngren startade en naturistförening för att få till stånd ett fribad i Umeå. Kommunen kunde erbjuda en strand vid namn Dragonudden som ligger cirka en mil söder om Umeå. Stranden är belägen vid Stöcksjön som är en insjö vid kusten. Första åren var stranden delad mellan textilare och naturister men med åren så blev den mer och mer ett renodlat naturistbad. Förening som var med och startade fribadet i Umeå led av det som många andra föreningar i vår rörelse lider av: brist på föryngring underifrån vilket gjorde att föreningen somnade in i mitten av 1990-talet.

Lyckebo i kvällssolen

Efter en period där ingen förening fanns så klev år 1999 nya friska krafter in vid namn Gabriella och Ulf Segerberg. De var de drivande krafterna bakom att en ny förening bildades vid namn Föreningen Umenaturist. I den nya föreningen ordnade man aktiviteter året runt, så som inomhusbad vintertid, bastuflotte, medlemsfester med mera. Föreningen har stadigt växt och har de senaste åren legat på cirka 100 medlemmar. Medlemmarna har främst haft sitt säte i Umeåtrakten men det har även förekommit medlemmar i stort sett från hela Norrland. Hjärtat i föreningen är fortfarande Dragonudden men sedan 2006 så har vi anordnat läger en vecka under sommartid på en barnkolonin Lyckebo som ligger en bit utanför Umeå. Vi har haft gäster ifrån både nära och långväga plaster. Under två tillfällen, åren 2006 samt 2012, har vi haft nöjet att anordna Riksmöte något vi gärna gör igen.

Bad på Lyckebo. Foto Katarina Nordell

När vår ordförande Ulf Segerberg avled under 2015 tvingades styrelsen att förändras. Nya ledamöter valdes in vilket har lett till en vitalisering av hela föreningens arbete och visioner. Föreningens vision har alltid varit att kunna växa vilket vi delvis har lyckats med mycket tack vare ett beslut att lansera oss på Facebook. På vår sida så lägger vi ut de kommande evenemang som är på gång och andra intressanta händelser. Det beslutet har lett till att vi har fått många nya besökare som dykt upp på våra aktiviteter. Det har även märkts på stranden sommartid att en del nya ansikten syns och det är ju roligt. På totalen så har de unika besöken ökat både på Facebook samt vår hemsida, vilket gör att vi tror på de digitala kanalerna som metod att nå ut till nya människor. Att synas både i den digitala världen och även fysiskt ute på stranden och i andra sammanhang tror jag kan vara den vitamininjektion som behövs för att säkra vår fortlevnad.

Bubbelpoolen är uppskattad på vårt vinterbad i Hörnefors

Genom årens lopp så har det alltid funnits en välvilja ifrån Umeå Kommun att se till att det finns möjlighet till ett naturistbad. Den ömsesidiga respekten mellan kommun och förening har bestått ända ifrån start till dags datum.

Vi ser på framtiden med stor tillförsikt där vårt arbete att stärka och föryngra naturiströrelsen fortgår och vi tror att vi kommer att lyckas.

Styrelsen genom Katarina och Björn

Texten har publicerats i Tillsammans jubileumsnummer, våren 2017