SNF:s historia 1957–2017

I augusti 1957 bildade föreningarna Borås naturistförening, Göteborgs nudistförening, Nordisk solsport, Örebro naturistförening och Stockholms Naturvänner Sveriges Naturistförbund, SNF.

Rörelsen går dock tillbaka till tidigt 1930-tal. 1936 bildade de föreningar som fanns i Sverige och i Danmark ett nordiskt förbund, Nordisk Solsport. Man propagerade för ett friskare liv och nakenbad. I begynnelsen var naturiströrelsen mycket av en hälsorörelse. Det finns fortfarande många föreningar runt om i världen och i Sverige som uppmärksammar hälsoaspekten. Det nordiska samarbetet försvårades och upphörde stort sett under andra världskriget. I dag har de skandinaviska naturistförbunden DNU (Danmark), NNF (Norge) och SNF (Sverige) en gemensam nätplats, Skandinavisk naturistportal.

 

Tillsammans – En livsstil i harmoni med naturen
Hållbart friluftsliv med respekt för varandra och omgivningen

Sveriges naturistförbund är ett förbund av helt självständiga naturistföreningar. Förbundsstyrelsens uppgift är att tillvarata de gemensamma intressena internationellt och nationellt. Förbundsstyrelsen väljs vid ett årligt riksmöte av föreningarna i representativ demokratisk ordning. Förbundsstyrelsen ansvarar för alla gemensamma kontakter mot internationella naturistfederationen INF och samarbetar med de övriga nordiska förbunden. Vidare distribuerar Sveriges naturistförbund naturistpass och INF-märken till föreningarna och utger det gemensamma informationsbladet Tillsammans.

Förbundets historia är föreningarnas. I dag finns det 17 olika föreningar allt från i söder till de norra delarna i Sverige och det finns 11 stycken naturistcentra. På följande sidor presenterar en del av dessa föreningar sin historia och sin verksamhet.

Christer Nilsson, SNF:s ordförande


Protokoll från det konstituerande mötet 11 augusti 1957 ur SNF:s arkiv