Naturistnytt kommer att avvecklas som papperstidning

Medlemmarna i de svenska naturistföreningarna under Sveriges naturistförbund har under veckan fått Tillsammans/Naturistnytt 2019:2 hem i brevlådan. Under året 2020 kommer dock Naturistnytt att avvecklas som papperstidning och enbart distribueras till medlemmarna i de norska naturistföreningarna via internet. Detta beslutades på Norsk naturistförbunds årsöre i april 2019. Avvecklingen av pappersutgåvan ska vara genomförd innan årsmötet i april 2020.

Naturistnytt och Tillsammans 2019:2, titelsidorna

Naturistnytt ska i grunden vara fritt tillgängligt (tidningen eller tidningsfilen får alltså vidarebefordras och innehållet kommer, som vanligt, att omfattas av upphovsrätten) men tanken är att man måste ha en nedladdningslänk för att kunna ladda ned tidningen. Om Naturistnytt även i fortsättningen ska distribueras till medlemmarna i de svenska jaturistföreningarna (eventuellt via de svenska naturistföreningarnas hemsidor) är i dagsläget inte känd.

Om och hur utgivningen av Tillsammans påverkas av Norsk naturistforbunds beslut att lägga ned pappersutgåvan av Naturistnytt är för närvarande oklart. Det är dock uppenbart att utgivningen av Tillsammans tynger Sveriges naturistförbunds ekonomi (se Tillsammans pappersutgåva 2019:2). Enligt referat av Tomas Johanssons från Naturistföreningen Mälardalen har frågan diskuterats (utan att kunna fatta beslut) på de svenska naturistföreningarnas utvecklingskonferens. Diskussionen ägde dock rum redan innan Norsk naturistförbund hade fattat beslut om avvecklingen av pappersutgåvan av Naturistnytt. Beslut om framtiden för Tillsammans (kan bara) fattas vid riksmötet i juli 2019, enligt motioner från föreningarna eller förslag från förbundsstyrelsen för Sveriges naturistförbund. Om motioner eller förslag angående ändringar i utgivningen av Tillsammans föreligger kan vi i dagsläget inte ge någon information om, eftersom förbundsstyrelsen ännu inte har offentliggjort eventuella motioner eller förslag.


Redaktionen för Naturistnytt förtydligar för redaktionen för Tillsammans att det slutgiltiga beslutet angående Naturistnytts framtid ska fattas vid Norsk naturistforbunds årsmöte i april 2020.