Utvecklingskonferens 2019

Tillsammans redaktion var inte bjuden till utvecklingskonferensen 2019. Därför uppmuntrades föreningarna att skriva sina egna reportage om mötet (jämför Tillsammans 2019:2). Enbart Tomas Johansson från Naturistföreningen Mälardalen har skickat ett bildreportage till redaktionen.

Sveriges naturistförbund har inte heller skickat något protokoll eller dylikt till sin egen redaktion, så att medlemmarna i föreningarna kan bli medvetna om vad deras kontingent till naturistförbundet används till.

Ett stort tack till Tomas Johansson från redaktionen, på vägnar av alla naturister. Det är enbart tack vare Tomas Johanssons engagemang att medlemmarna får veta vad som har hänt under utvecklingskonferensen.


Utvecklingskonferens 2019

Första helgen i april alltså den 6 och 7 april hölls åter igen en Utvecklingskonferens i Ljungsbro fritidscenter så som det beslutades på Riksmötet 2018. Vi var 19 stycken medlemmar som deltog denna helg. Vi som var där representerade 12 av de 17 föreningar som är anslutna till förbundet. Detta får ses som en god anslutning av föreningar med tanke på vår geografiska utspridning vi har i vårt avlånga land.

Utvecklingskonferens 2019: Skilla utanför Ljungsbro kursgård i Linköping. Foto: Tomas Johansson

Lördagen bjöd på strålande väder med sol dock lite blåsigt. Men vid fika ock lunch så försökte vi nog hitta lite lä med sol.

Utvecklingskonferens 2019: Skilla utanför Ljungsbro kursgård i Linköping. Foto: Tomas Johansson

Lördagen började med lunch i en intilliggande byggnad för att sedan gå över till möteslokalen där vi diskuterade både det ena och det andra, så som om INF-passet ska vara i nuvarande utförande eller om det skall förnyas till dagens moderna status som går att ha i en telefon. Vi diskuterade även medlemsregister och GDPR och hur vi skall kunna locka flera att bli medlemmar. Tidningen Tillsammansdiskuterades även om den skulle kunna göras om till en PDF-tidning som distribueras via mejl eller om den ska ligga på förbundets hemsida som bläddringsbar tidning, allt för att få ner kostnaden för tryck av en papperstidning och tillkommande porto. Detta var några av punkterna som fanns på agendan.

Utvecklingskonferens 2019: Mötet i Ljungsbro kursgård i Linköping. Foto: Tomas Johansson
Utvecklingskonferens 2019: Matkön. Foto: Tomas Johansson

Efter mötet så blev det middag och sedan avslutades lördagskvällen med ett besök i Ljungsbro simhall med både bastubad och bubbelpoolen där diskussionerna fortsatte tills det var dags att lägga sig.

Utvecklingskonferens 2019: Middagen. Foto: Tomas Johansson
Utvecklingskonferens 2019: Middagen. Foto: Tomas Johansson
Utvecklingskonferens 2019: Bubbelpoolen i Ljungsbro simhall. Foto: Tomas Johansson

Söndagen startade med frukost för att sedan inta konferenslokalen för fortsatta gårdagens diskussioner fram till lunch, för att sedan spridas för vinden då alla åkte hem åt sina håll.

Utvecklingskonferens 2019: Mötet i Ljungsbro kursgård i Linköping. Foto: Tomas Johansson

Tack för en trevlig helg

Tomas Johansson, Naturistföreningen Mälardalen