Skandinavisk naturistportal har fått ett nytt hem

I Naturistnytt 2019:1 skrev portalens webbmaster Gerhard Skagestein om förändringar på naturistportalen. Portalens svenske webmaster Göran Fredriksson har översatt inlägget på svenska. Översättningen återges nedanför.

 


Skandinavisk naturistportal har fått ett nytt hem

Av Gerhard Skagestein, Webmaster Skandinavisk naturistportal, svensk översättning vid Göran Fredriksson, Knähakens naturistförening

Lite före jul 2018 blev Skandinavisk naturistportal flyttat från internetleverantören FS-Data i Helsingborg till Hannemyr Nya Medier i Oslo. Som vanlig användare har du knappast märkt någon skillnad, men ser du efter ordentligt, kommer du att upptäcka att det uppe i webbsidesadressen (URL) nu står htpps://… istället för htpp://…. Det visar att förbindelsen mellan din dator och internetleverantören nu är säkrad med kryptering, på så sätt att ingen utomstående kan smyga sig in på förbindelsen och läsa eller ändra de data som skickas. Detta är bara en av många säkerhetsförbättringar som nu är inlagt i systemet. Portalen ligger nu bakom en solid brandmur, och det är bara personalen hos internetleverantören som kan gå in bakom och göra något. Alla vi andra har bara tillgång genom portalprogramvarans användargränssnitt. Förbundens och föreningarnas webmasters har visserligen fortfarande mer långtgående privilegier än den vanliga användaren, men det är inte längre möjligt att oavsiktligt ödelägga systemet fullständigt eller att komma in i saker som man inte har något att göra med.

Dessutom kommer du också att lägga märka till att svarstiderna är kortare än förr!

Den egentliga orsaken till flyttningen är emellertid en annan, nämligen utmaningen i att hålla programvaran (Drupal) uppdaterad hela tiden. Detta underhållsarbete har i flera år blivit utfört på frivillig basis av Webmaster Skandinavisk naturistportal, Webmaster Norge och Webmaster Sverige gemensamt. Vi prenumererar på meddelanden från Drupal-organisationen om nödvändiga programvarurättelser, och arbetet har varit att få dessa in i vårt system. Detta är speciellt viktigt för rättelser som är viktiga för säkerheten. Drupal är ett mycket populärt system som används av tusentals företag, organisationer och myndigheter över hela världen, och är därför tyvärr ett favoritmål för hackare. De följer också med på rättelsemeddelanden, så här gäller det att vara snabb och täta säkerhetshålen innan hackarna utnyttjar dem.

Att detta är viktigt, fick vi erfara på ett dramatiskt vis våren 2018, då hackare utnyttjade ett säkerhetshål som vi inte hade lyckats att täta, till att bryta sig in i portalen och lägga in skadlig programvara där.  Lyckligtvis upptäckte vi intrånget mycket snabbt och fick inlagt de nödvändiga rättelserna och avlägsnade den skadliga programvaran innan någon större skada hade skett. De följande veckorna kunde vi i loggar se att flera försök hade gjorts för att gå in genom de bakdörrar som hackarna hade försökt att installera. Vi utnyttjade tillfället till att spärra angriparna (närmare bestämt deras IP-adresser) från användandet av portalen – för evig tid.

Även om Drupal är ansett som en rimlig säker programvaruplattform, insåg vi efter denna händelse att underhållet borde överlåtas till professionella. Eftersom FS-Data inte tar på sig en sådan uppgift, var vi tvungna att hitta ett nytt företag, och valet föll då efter mycket letande på nätet på Hannemyr Nye Medier (HNM). Firman garanterar en snabb uppdatering av systemet, när rättelser föreligger, och säkerhetskritiska rättelser blir automatiskt inlagt i det ögonblicket de mottages. Chefen Gisle Hannemyr kan Drupal mycket bra och är en aktiv bidragsgivare i Drupal-miljön. Han är också expert på EU:s regelverk för hantering och skydd av privata data, den så kallade General Data Protection Regulation – förkortat GDPR. Han har kunnat ses på norsk TV många gånger i rollen som IT-expert. Han är också knuten till Universitet i Oslo, där han bl.a. undervisar i Drupal och liknande – Content Management Systems -, som sådana plattformar kallas. Vi hade en prövotid hos Hannemyr Nye Medier fram till den 14:e januari. De få fel vi fann efter flyttningen blev av HNM fixat snabbt och effektivt, även på de många lediga dagarna runt jul och nyår. Detta lovar gott för framtiden! Och skulle du upptäcka något fel eller saknar något vi har förbisett, är det framförallt webmaster i den egna föreningen som bör meddelas om det.