Naturism i Finland

En presentation an det finska naturistförbundet, Suomen Naturistiliitto ry, FNF

I den senaste utgåvan av Tillsammans, 2019:2, meddelade vi att vi har varit i kontakt med det finska naturistförbundet och att en presentation av naturismen i Finland ska publiceras under sommaren på Tillsammans webbsida och i dag är vi stolta att vi kan presentera en artikel om naturismen i Finland, författad av Juha Jonsson, ordförande i det finska naturistförbundet Suomen Naturistiliitto ry, FNF, som är paraplyorganisation, likt Sveriges naturistförbund, för Finlands två naturistföreningar: Luonnonmukaiset ry (LM) och Suomen Naturistiklubi ry (SNC).

    

Det verkar att hållningen till naturismen i Finland är mycket lik den i de mellersta och norra delarna av Sverige, alltså områden utanför storstäderna: det finns många människor som är naturister hemma vid stugan, i trädgården och vid badsjön. Det som skiljer Finland från Sverige är dock att det finns ett stort internationellt arrangemang i Finland, Nakukymppi, nakenloppet i Padasjoki i centrala Finland som har deltagare från många olika länder. Nakukymppi följs även av en del åskådare, som vill se detta ”annorlunda” idrottsarrangemang. På så sätt kan naturismen och naturisterna möta andra på ett folkligt, sportsligt och positivt sätt och promovera naturismen som livsstil. I Finland finns det däremot inga naturistcampingar men Suomen Naturistiklubi ry anordnar ett sommarläger, och på så sätt är Norrland och Finland ganska lika, för Föreningen Umenaturist anordnar ju det fantastiska sommarlägret på Lyckebo sommargård (jämför Tillsammans2018:3).

Vi är medveten att många av föreningars medlemmar förstår finska, men många fler gör inte det. Ordföranden i det finska förbundet är finskspråkig och vi valde därför att författa presentationen på engelska.

 

Naturism in Finland

In Finland, there has always been considerably less organized naturists than in the other Nordic countries (with the exception of Iceland), only about 500 persons. At least there are the following reasons:

  • North location and climate.
  • People’s attitudes.
  • Cottage in naturism.

The climate in Finland is cooler than in southern Sweden, Norway and Denmark. And summer is also shorter in total than in these comparable countries. Rainy, cool summer is not favour for naturism.

Attitudes in Finland are not very favourable to naturism. Shared sauna has been a very common habit some decades ago. However, it is much less common today than before, and the public saunas are almost all out of Finland. Baths and other sauna facilities are always gender-specific. The same attitudes have also contributed to the fact that, although there are many seashore and lakes in Finland, there are very few naturist beaches. Getting new beaches in public areas often leads to conflicts. Municipal policy makers complain that suitable beaches for the use of Naturists are not available, even if there are so many beaches. Or they suggest that the Finnish Naturist Association should take responsibility for waste management and security in the area. However, these tasks belong to municipalities.

Cottage naturism means that, despite all I have mentioned above, it is very common in Finland that people are naked at their summer place. In Finland, there is a very strong summer cottage culture, and often at the cottage, people spend their time naked in the yard or on the terrace. They also go naked for swimming and sauna. I believe that the form of such naturism in Finland is much more common than in other parts of Europe.

There are three official naturist beaches for all people in Finland:

  1. There are the Pihlajasaari-islands (Rönnskär) in the Helsinki area (Helsingfors), where we go by water bus. The naturist beach is in the East-Pihlajasaari (Östra Rönnskär). It is a rocky beach and the easiest to go swimming is from the pier.
  2. In the Hanko area (Hangö, Finlands sydligaste stad, tvåspråkig) there is Tulliniemi beach (Tulludden), which is kilometres long sandy beach, and a small section of it is marked for use by Naturists.
  3. A similar situation is at the island of Yyteri (Ytterö) near Pori (Björneborg). There is also a kilometres long sand dune area with a marked area for naturists.

In addition to these, there is a not-official beach area in the Ruissalo island (Runsala) in the Turku area (Åbo, tvåspråkig). There is Kolkannokka area (Kolkanäset), where naturists tend to gather. In addition, in the Helsinki area (Helsingfors), there are also nude bathing areas for both sexes at the Seurasaari island (Fölisön).

Finland does not have spas, swimming pools or camping sites for naturists.

Finland has two active naturist associations, Luonnonmukaiset ry (LM) and Suomen Naturistiklubi ry (SNC). Both organize similar activities, such as various sauna evenings, theme nights, summer holidays, Christmas parties, spa weekends, excursions, and so on. The LM accepts mainly couples as members, but the SNC also accepts singles as its members. The LM was founded in 1987 and the SNC in 2001. The LM is focused on the Helsinki Metropolitan Area (Helsingfors huvudstadsområdet), Eastern Finland and the neighbouring areas of Tampere (Tammerfors) and Pori (Björneborg). The SNC has operations mainly near Turku (Åbo) and somewhat in the Helsinki Metropolitan Area (Helsingfors huvudstadsområdet).

The above-mentioned association has also been formed by the national umbrella organization, the Finnish Naturist Association. It usually organizes a bigger naturist event once in the summer, where everyone is welcome. This event will be held this year near Säkylä, in the holiday resort of Kristalliranta 2-4.8.2019.

Kristalliranta 2018, Återges med tillstånd av innehavaren av upphovsrätten. © Suomen Nmaturistiliitto ry, 2018

The Finnish Naturist Association also supports other events suitable for naturists in Finland and provides general naturist information.

A big attraction in Central Finland is Nakukymppi, The Naked Run, in Padasjoki. It takes place in the week before the Midsummer and it has been held over 15 times. It is a 10 km nude run. Last year there where over 180 runners. The Finnish Naturist Association supports events of this kind in Finland.

Regards,

Juha Jonsson
President Finnish Naturism Federation (FNF), Suomen Naturistiliitto ry

 

 

Fakta:

Hemsidan av det finska naturistförbundet Suomen Naturistiliitto ry, FNF (på finska): http://www.naturistiliitto.fi, samt av de två naturistföreningarna Luonnonmukaiset ry (LM) (på finska med kortfattad information på engelska) https://www.luonnonmukaiset.fi och Suomen Naturistiklubi ry (SNC) (på finska med kortfattade informationssidor på svenska): http://www.naturistiklubi.fi/fi/index.html.

 

Information om Rönnskär i Helsingfors på Helsingfors stads hemsida: https://www.hel.fi/helsinki/sv/kultur-och-fritid/friluftsliv/i-skargorden/ronnskar, Karta: https://www.hel.fi/static/liv/2014/pihlajasaari14.pdf.

Information och karta om Hangö nationalstadspark på Hangö stads hemsida: https://www.hanko.fi/files/669/TASKUESITE_nettiin.pdf och om Tulluddens badstrand: https://www.hanko.fi/sv/tjanster/kommunteknik/allmanna_badstrander_vinterbad_och_undersokningsresultat/tulludden_sodra.

Information om Ytterö (Yyteri) på Björneborgs stads (Porin kaupuki) hemsida på finska: https://www.visitpori.fi/sites/default/files/atoms/files/visit-pori_yyterin-matkailuesite-2019_web_fi.pdf och på engelska: https://www.visitpori.fi/sites/default/files/atoms/files/visit-pori_yyteri-travel-guide-2019_web_en.pdf.

Information om Runsala i Åbo på Åbo stads hemsida: http://www.turku.fi/sv/runsala, karta: https://opaskartta.turku.fi/IMS/sv/Map?layers=Opaskartta&cp=101263%2C60540&z=2&title=Ruissalon%20epävirallinen%20nakuranta&language=sv.

Kristallirantas hemsida: https://www.kristalliranta.fi, information om sommarlägret på Kristalliranta på FNF:s hemsida: http://www.naturistiliitto.fi/kristalliranta/naturistipaivaYle.html.

Information om Nakukymppi, Padasjoki löptävlingen, på Padasjoki kommuns hemsida https://www.padasjoki.fi/events/Nakukymppi-2019/23998/d0c71de9-ab85-437d-8134-e93adb31c814.

 

Naturistnytt kommer att avvecklas som papperstidning

Medlemmarna i de svenska naturistföreningarna under Sveriges naturistförbund har under veckan fått Tillsammans/Naturistnytt 2019:2 hem i brevlådan. Under året 2020 kommer dock Naturistnytt att avvecklas som papperstidning och enbart distribueras till medlemmarna i de norska naturistföreningarna via internet. Detta beslutades på Norsk naturistförbunds årsöre i april 2019. Avvecklingen av pappersutgåvan ska vara genomförd innan årsmötet i april 2020.

Naturistnytt och Tillsammans 2019:2, titelsidorna

Naturistnytt ska i grunden vara fritt tillgängligt (tidningen eller tidningsfilen får alltså vidarebefordras och innehållet kommer, som vanligt, att omfattas av upphovsrätten) men tanken är att man måste ha en nedladdningslänk för att kunna ladda ned tidningen. Om Naturistnytt även i fortsättningen ska distribueras till medlemmarna i de svenska jaturistföreningarna (eventuellt via de svenska naturistföreningarnas hemsidor) är i dagsläget inte känd.

Om och hur utgivningen av Tillsammans påverkas av Norsk naturistforbunds beslut att lägga ned pappersutgåvan av Naturistnytt är för närvarande oklart. Det är dock uppenbart att utgivningen av Tillsammans tynger Sveriges naturistförbunds ekonomi (se Tillsammans pappersutgåva 2019:2). Enligt referat av Tomas Johanssons från Naturistföreningen Mälardalen har frågan diskuterats (utan att kunna fatta beslut) på de svenska naturistföreningarnas utvecklingskonferens. Diskussionen ägde dock rum redan innan Norsk naturistförbund hade fattat beslut om avvecklingen av pappersutgåvan av Naturistnytt. Beslut om framtiden för Tillsammans (kan bara) fattas vid riksmötet i juli 2019, enligt motioner från föreningarna eller förslag från förbundsstyrelsen för Sveriges naturistförbund. Om motioner eller förslag angående ändringar i utgivningen av Tillsammans föreligger kan vi i dagsläget inte ge någon information om, eftersom förbundsstyrelsen ännu inte har offentliggjort eventuella motioner eller förslag.


Redaktionen för Naturistnytt förtydligar för redaktionen för Tillsammans att det slutgiltiga beslutet angående Naturistnytts framtid ska fattas vid Norsk naturistforbunds årsmöte i april 2020.

Utvecklingskonferens 2019

Tillsammans redaktion var inte bjuden till utvecklingskonferensen 2019. Därför uppmuntrades föreningarna att skriva sina egna reportage om mötet (jämför Tillsammans 2019:2). Enbart Tomas Johansson från Naturistföreningen Mälardalen har skickat ett bildreportage till redaktionen.

Sveriges naturistförbund har inte heller skickat något protokoll eller dylikt till sin egen redaktion, så att medlemmarna i föreningarna kan bli medvetna om vad deras kontingent till naturistförbundet används till.

Ett stort tack till Tomas Johansson från redaktionen, på vägnar av alla naturister. Det är enbart tack vare Tomas Johanssons engagemang att medlemmarna får veta vad som har hänt under utvecklingskonferensen.


Utvecklingskonferens 2019

Första helgen i april alltså den 6 och 7 april hölls åter igen en Utvecklingskonferens i Ljungsbro fritidscenter så som det beslutades på Riksmötet 2018. Vi var 19 stycken medlemmar som deltog denna helg. Vi som var där representerade 12 av de 17 föreningar som är anslutna till förbundet. Detta får ses som en god anslutning av föreningar med tanke på vår geografiska utspridning vi har i vårt avlånga land.

Utvecklingskonferens 2019: Skilla utanför Ljungsbro kursgård i Linköping. Foto: Tomas Johansson

Lördagen bjöd på strålande väder med sol dock lite blåsigt. Men vid fika ock lunch så försökte vi nog hitta lite lä med sol.

Utvecklingskonferens 2019: Skilla utanför Ljungsbro kursgård i Linköping. Foto: Tomas Johansson

Lördagen började med lunch i en intilliggande byggnad för att sedan gå över till möteslokalen där vi diskuterade både det ena och det andra, så som om INF-passet ska vara i nuvarande utförande eller om det skall förnyas till dagens moderna status som går att ha i en telefon. Vi diskuterade även medlemsregister och GDPR och hur vi skall kunna locka flera att bli medlemmar. Tidningen Tillsammansdiskuterades även om den skulle kunna göras om till en PDF-tidning som distribueras via mejl eller om den ska ligga på förbundets hemsida som bläddringsbar tidning, allt för att få ner kostnaden för tryck av en papperstidning och tillkommande porto. Detta var några av punkterna som fanns på agendan.

Utvecklingskonferens 2019: Mötet i Ljungsbro kursgård i Linköping. Foto: Tomas Johansson
Utvecklingskonferens 2019: Matkön. Foto: Tomas Johansson

Efter mötet så blev det middag och sedan avslutades lördagskvällen med ett besök i Ljungsbro simhall med både bastubad och bubbelpoolen där diskussionerna fortsatte tills det var dags att lägga sig.

Utvecklingskonferens 2019: Middagen. Foto: Tomas Johansson
Utvecklingskonferens 2019: Middagen. Foto: Tomas Johansson
Utvecklingskonferens 2019: Bubbelpoolen i Ljungsbro simhall. Foto: Tomas Johansson

Söndagen startade med frukost för att sedan inta konferenslokalen för fortsatta gårdagens diskussioner fram till lunch, för att sedan spridas för vinden då alla åkte hem åt sina håll.

Utvecklingskonferens 2019: Mötet i Ljungsbro kursgård i Linköping. Foto: Tomas Johansson

Tack för en trevlig helg

Tomas Johansson, Naturistföreningen Mälardalen

Skandinavisk naturistportal har fått ett nytt hem

I Naturistnytt 2019:1 skrev portalens webbmaster Gerhard Skagestein om förändringar på naturistportalen. Portalens svenske webmaster Göran Fredriksson har översatt inlägget på svenska. Översättningen återges nedanför.

 


Skandinavisk naturistportal har fått ett nytt hem

Av Gerhard Skagestein, Webmaster Skandinavisk naturistportal, svensk översättning vid Göran Fredriksson, Knähakens naturistförening

Lite före jul 2018 blev Skandinavisk naturistportal flyttat från internetleverantören FS-Data i Helsingborg till Hannemyr Nya Medier i Oslo. Som vanlig användare har du knappast märkt någon skillnad, men ser du efter ordentligt, kommer du att upptäcka att det uppe i webbsidesadressen (URL) nu står htpps://… istället för htpp://…. Det visar att förbindelsen mellan din dator och internetleverantören nu är säkrad med kryptering, på så sätt att ingen utomstående kan smyga sig in på förbindelsen och läsa eller ändra de data som skickas. Detta är bara en av många säkerhetsförbättringar som nu är inlagt i systemet. Portalen ligger nu bakom en solid brandmur, och det är bara personalen hos internetleverantören som kan gå in bakom och göra något. Alla vi andra har bara tillgång genom portalprogramvarans användargränssnitt. Förbundens och föreningarnas webmasters har visserligen fortfarande mer långtgående privilegier än den vanliga användaren, men det är inte längre möjligt att oavsiktligt ödelägga systemet fullständigt eller att komma in i saker som man inte har något att göra med.

Dessutom kommer du också att lägga märka till att svarstiderna är kortare än förr!

Den egentliga orsaken till flyttningen är emellertid en annan, nämligen utmaningen i att hålla programvaran (Drupal) uppdaterad hela tiden. Detta underhållsarbete har i flera år blivit utfört på frivillig basis av Webmaster Skandinavisk naturistportal, Webmaster Norge och Webmaster Sverige gemensamt. Vi prenumererar på meddelanden från Drupal-organisationen om nödvändiga programvarurättelser, och arbetet har varit att få dessa in i vårt system. Detta är speciellt viktigt för rättelser som är viktiga för säkerheten. Drupal är ett mycket populärt system som används av tusentals företag, organisationer och myndigheter över hela världen, och är därför tyvärr ett favoritmål för hackare. De följer också med på rättelsemeddelanden, så här gäller det att vara snabb och täta säkerhetshålen innan hackarna utnyttjar dem.

Att detta är viktigt, fick vi erfara på ett dramatiskt vis våren 2018, då hackare utnyttjade ett säkerhetshål som vi inte hade lyckats att täta, till att bryta sig in i portalen och lägga in skadlig programvara där.  Lyckligtvis upptäckte vi intrånget mycket snabbt och fick inlagt de nödvändiga rättelserna och avlägsnade den skadliga programvaran innan någon större skada hade skett. De följande veckorna kunde vi i loggar se att flera försök hade gjorts för att gå in genom de bakdörrar som hackarna hade försökt att installera. Vi utnyttjade tillfället till att spärra angriparna (närmare bestämt deras IP-adresser) från användandet av portalen – för evig tid.

Även om Drupal är ansett som en rimlig säker programvaruplattform, insåg vi efter denna händelse att underhållet borde överlåtas till professionella. Eftersom FS-Data inte tar på sig en sådan uppgift, var vi tvungna att hitta ett nytt företag, och valet föll då efter mycket letande på nätet på Hannemyr Nye Medier (HNM). Firman garanterar en snabb uppdatering av systemet, när rättelser föreligger, och säkerhetskritiska rättelser blir automatiskt inlagt i det ögonblicket de mottages. Chefen Gisle Hannemyr kan Drupal mycket bra och är en aktiv bidragsgivare i Drupal-miljön. Han är också expert på EU:s regelverk för hantering och skydd av privata data, den så kallade General Data Protection Regulation – förkortat GDPR. Han har kunnat ses på norsk TV många gånger i rollen som IT-expert. Han är också knuten till Universitet i Oslo, där han bl.a. undervisar i Drupal och liknande – Content Management Systems -, som sådana plattformar kallas. Vi hade en prövotid hos Hannemyr Nye Medier fram till den 14:e januari. De få fel vi fann efter flyttningen blev av HNM fixat snabbt och effektivt, även på de många lediga dagarna runt jul och nyår. Detta lovar gott för framtiden! Och skulle du upptäcka något fel eller saknar något vi har förbisett, är det framförallt webmaster i den egna föreningen som bör meddelas om det.

 

Nonogram i Tillsammans 3-2018

Här kommer lösningen:

 

© Sylvia Larsson, NF Skaraborg och Tillsammans – språkrör för Sveriges naturistförbund, 2018.

Lycka till i svampskogen!

 

Du kan även ladda ned en PDF-fil med lösningen för utskrift: Nonogram i Tillsammans 3-2018, Facit

Här finns själva uppgiften, samt anvisningar som PDF-fil för nedladdning och utskrift: Nonogram i Tillsammans 3-2018, Uppgiften, anvisningar och exempel. PDF-fil för utskrift.

Eldningsförbud (och grillfester)

I år har vi ju inviterat Medelhavet till Norden, i alla fall klimatet. Det ska man ju inte klaga på om inte man tycker om att gå med raggsockor, mössa och vantar året om…

MSB har ju anmodat länsstyrelserna och regionerna att utfärda ett nationellt eldningsförbud. Många av föreningarnas sommararrangemang är ju gemensamma grillfester – och många friluftsmänniskor, speciellt campingmänniskor, tycker om grillning. Det får bli ändring på den saken i år.

Kolla gärna föreningarnas hemsidor angående information om hur grillfester ska substitueras, alltså vad som ska göras i stället.

Har en fortfarande fin sommar!

Tillsammans extranummer, sommaren 2018

Tillsammans utkommer, som tidigare i nummer 2-2018 meddelat, med ett extranummer under sommaren 2018.

Detta extranummer utkommer enbart som e-publikation som kan laddas ned från en extern webbsida via länken nedan. Tidningen kan läsas på den externa webbsidan och den kan också laddas ned som PDF-fil via bottenmenyn i den externa läsaren. Klicka på symbolen med molnen och pilen nedåt för att ladda ned tidningen.

Nedladdning till egen dator rekommenderas.

De som vill ha tillgång till möteshandlingarna i Umeå måste antingen ha utskrifter eller ha laddat ned Tillsammans till sin egen dator. I Umeå finns det under mötet inte möjlighet att koppla upp sig på något publikt nätverk.

Tillsammans och Naturistnytt utkommer igen, som vanligt i pappersform, i mitten av september. Det ska vara fokus på Sverige och Norden i Tillsammans nr. 3-2018. Redaktionen ser fram emot att få dina bidrag, i form av reseberättelser till dina smultronställen i Sverige och övriga Norden, innan 1 augusti 2018.

 

Länk till Tillsammans extranummer (extern sida öppnas i ny flik/nytt fönster)

© Tillsammans – språkrör för Sveriges Naturistförbund och Sveriges naturistförbund, 2018. All återgivning av text, bilder eller delar därav, samt spridning av e-publikationen eller delar därav utan tidningens medgivande är förbjuden och överträdelse kommer att beivras. (ISSN 0374-4437)

UR Samtiden – Solen på gott och ont

UR Samtiden har inspelat en föreläsningsserie från Lunds universitet som har genomförts i samarbete med Region Skåne om solen och dess påverkan på människan och miljön. Det finns också tips och vägledning hur du ska vistas i solen och hur du kan skydda dig från solens farliga strålning. Den kanske bästa nyheten är att människor som vistas i solen är friskare än de som inte alls gör det – men lagom är bäst, för det finns också risker om man vistas för mycket och oskyddat i solen.

Fram till 31 maj 2018 kan man titta på de åtta föreläsningarna via UR:s hemsida och helt lagligt ladda ned dem till sin egen dator. Här är adressen.


UR Samtiden – Solen på gott och ont

 Solens strålar för både gott och ont med sig. Under Forskningens dag på Universitetssjukhuset i Lund presenterade en rad forskare sina slutsatser på ett kortfattat och begripligt sätt. Mest slående är alla de goda effekter solen har på vår hälsa. Men mycket forskning återstår innan vi har hela bilden klar. Moderator: Lisa Kirsebom. Inspelat den 7–8 november 2017. Arrangör: Lunds universitet och Region Skåne.

Dragonuddens naturistbad bevaras

Förbundet skrev om förhandlingarna mellan Föreningen Umenaturist, FUN, och kommunen här och i tidningen Tillsammans. Även förbundsordföranden engagerade sig i saken och bistod FUN med ett uttalande riktat till beslutsfattare och press.

Inför vårnumret av Tillsammans (nr. 2-2018) meddelar FUN att det är status quo angående Dragonudden:

Vårt (FUN:s) läge är ett typ av status quo, kommunen har gått med på att inte göra en delning av stranden men verkar inte vara villiga att ta ställning för att i media uttala sig om att det är en naturiststrand. Och så länge de inte understryker det så är det fritt spelrum för de närboende att bada där och hävda sin allemansrätt.

FUN skriver i föreningsmeddelanden i Tillsammans 2-2018:

I sommar badar vi vidare på Dragonudden. Under våra möten med Fritidsnämnden har vi kommit fram till att stranden inte ska delas för att göra plats för ännu en textilbadplats. Dock verkar vi inte kunna hindra närboende att vara på stranden påklädda. Vad vi kan göra är att fortsätta bada och sola där som vi gjort i 40 år, och hoppas att de närboende finner större nöje i att bada med likasinnade istället för att envisas med att inkräkta på naturiststranden.


Här finns Dragonudden:

KML-LogoFullscreen-LogoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
Dragonuddens naturistbad, Umeå

laddar karta - vänligen vänta...

Dragonuddens naturistbad, Umeå 63.760247, 20.199673 Dragonuddens naturistbadplats Stöcksjö 512 905 80 Umeå Dragonudden är ett naturistbad i Stocksjön. Badet ägs och förvaltas av Umeå kommun. Kollektivtrafik: Länstrafiken Västerbotten, Buss 11 (Umeå – Nordmaling) till hållplats Stöcksjö E4. Därifrån drygt 2 km promenad. Cykelavstånd till Umeå centrum: cirka 10 km.