Skandinavisk naturistportal har fått ett nytt hem

I Naturistnytt 2019:1 skrev portalens webbmaster Gerhard Skagestein om förändringar på naturistportalen. Portalens svenske webmaster Göran Fredriksson har översatt inlägget på svenska. Översättningen återges nedanför.

 


Skandinavisk naturistportal har fått ett nytt hem

Av Gerhard Skagestein, Webmaster Skandinavisk naturistportal, svensk översättning vid Göran Fredriksson, Knähakens naturistförening

Lite före jul 2018 blev Skandinavisk naturistportal flyttat från internetleverantören FS-Data i Helsingborg till Hannemyr Nya Medier i Oslo. Som vanlig användare har du knappast märkt någon skillnad, men ser du efter ordentligt, kommer du att upptäcka att det uppe i webbsidesadressen (URL) nu står htpps://… istället för htpp://…. Det visar att förbindelsen mellan din dator och internetleverantören nu är säkrad med kryptering, på så sätt att ingen utomstående kan smyga sig in på förbindelsen och läsa eller ändra de data som skickas. Detta är bara en av många säkerhetsförbättringar som nu är inlagt i systemet. Portalen ligger nu bakom en solid brandmur, och det är bara personalen hos internetleverantören som kan gå in bakom och göra något. Alla vi andra har bara tillgång genom portalprogramvarans användargränssnitt. Förbundens och föreningarnas webmasters har visserligen fortfarande mer långtgående privilegier än den vanliga användaren, men det är inte längre möjligt att oavsiktligt ödelägga systemet fullständigt eller att komma in i saker som man inte har något att göra med.

Dessutom kommer du också att lägga märka till att svarstiderna är kortare än förr!

Den egentliga orsaken till flyttningen är emellertid en annan, nämligen utmaningen i att hålla programvaran (Drupal) uppdaterad hela tiden. Detta underhållsarbete har i flera år blivit utfört på frivillig basis av Webmaster Skandinavisk naturistportal, Webmaster Norge och Webmaster Sverige gemensamt. Vi prenumererar på meddelanden från Drupal-organisationen om nödvändiga programvarurättelser, och arbetet har varit att få dessa in i vårt system. Detta är speciellt viktigt för rättelser som är viktiga för säkerheten. Drupal är ett mycket populärt system som används av tusentals företag, organisationer och myndigheter över hela världen, och är därför tyvärr ett favoritmål för hackare. De följer också med på rättelsemeddelanden, så här gäller det att vara snabb och täta säkerhetshålen innan hackarna utnyttjar dem.

Att detta är viktigt, fick vi erfara på ett dramatiskt vis våren 2018, då hackare utnyttjade ett säkerhetshål som vi inte hade lyckats att täta, till att bryta sig in i portalen och lägga in skadlig programvara där.  Lyckligtvis upptäckte vi intrånget mycket snabbt och fick inlagt de nödvändiga rättelserna och avlägsnade den skadliga programvaran innan någon större skada hade skett. De följande veckorna kunde vi i loggar se att flera försök hade gjorts för att gå in genom de bakdörrar som hackarna hade försökt att installera. Vi utnyttjade tillfället till att spärra angriparna (närmare bestämt deras IP-adresser) från användandet av portalen – för evig tid.

Även om Drupal är ansett som en rimlig säker programvaruplattform, insåg vi efter denna händelse att underhållet borde överlåtas till professionella. Eftersom FS-Data inte tar på sig en sådan uppgift, var vi tvungna att hitta ett nytt företag, och valet föll då efter mycket letande på nätet på Hannemyr Nye Medier (HNM). Firman garanterar en snabb uppdatering av systemet, när rättelser föreligger, och säkerhetskritiska rättelser blir automatiskt inlagt i det ögonblicket de mottages. Chefen Gisle Hannemyr kan Drupal mycket bra och är en aktiv bidragsgivare i Drupal-miljön. Han är också expert på EU:s regelverk för hantering och skydd av privata data, den så kallade General Data Protection Regulation – förkortat GDPR. Han har kunnat ses på norsk TV många gånger i rollen som IT-expert. Han är också knuten till Universitet i Oslo, där han bl.a. undervisar i Drupal och liknande – Content Management Systems -, som sådana plattformar kallas. Vi hade en prövotid hos Hannemyr Nye Medier fram till den 14:e januari. De få fel vi fann efter flyttningen blev av HNM fixat snabbt och effektivt, även på de många lediga dagarna runt jul och nyår. Detta lovar gott för framtiden! Och skulle du upptäcka något fel eller saknar något vi har förbisett, är det framförallt webmaster i den egna föreningen som bör meddelas om det.

 

Nonogram i Tillsammans 3-2018

Här kommer lösningen:

 

© Sylvia Larsson, NF Skaraborg och Tillsammans – språkrör för Sveriges naturistförbund, 2018.

Lycka till i svampskogen!

 

Du kan även ladda ned en PDF-fil med lösningen för utskrift: Nonogram i Tillsammans 3-2018, Facit

Här finns själva uppgiften, samt anvisningar som PDF-fil för nedladdning och utskrift: Nonogram i Tillsammans 3-2018, Uppgiften, anvisningar och exempel. PDF-fil för utskrift.

Eldningsförbud (och grillfester)

I år har vi ju inviterat Medelhavet till Norden, i alla fall klimatet. Det ska man ju inte klaga på om inte man tycker om att gå med raggsockor, mössa och vantar året om…

MSB har ju anmodat länsstyrelserna och regionerna att utfärda ett nationellt eldningsförbud. Många av föreningarnas sommararrangemang är ju gemensamma grillfester – och många friluftsmänniskor, speciellt campingmänniskor, tycker om grillning. Det får bli ändring på den saken i år.

Kolla gärna föreningarnas hemsidor angående information om hur grillfester ska substitueras, alltså vad som ska göras i stället.

Har en fortfarande fin sommar!

Tillsammans extranummer, sommaren 2018

Tillsammans utkommer, som tidigare i nummer 2-2018 meddelat, med ett extranummer under sommaren 2018.

Detta extranummer utkommer enbart som e-publikation som kan laddas ned från en extern webbsida via länken nedan. Tidningen kan läsas på den externa webbsidan och den kan också laddas ned som PDF-fil via bottenmenyn i den externa läsaren. Klicka på symbolen med molnen och pilen nedåt för att ladda ned tidningen.

Nedladdning till egen dator rekommenderas.

De som vill ha tillgång till möteshandlingarna i Umeå måste antingen ha utskrifter eller ha laddat ned Tillsammans till sin egen dator. I Umeå finns det under mötet inte möjlighet att koppla upp sig på något publikt nätverk.

Tillsammans och Naturistnytt utkommer igen, som vanligt i pappersform, i mitten av september. Det ska vara fokus på Sverige och Norden i Tillsammans nr. 3-2018. Redaktionen ser fram emot att få dina bidrag, i form av reseberättelser till dina smultronställen i Sverige och övriga Norden, innan 1 augusti 2018.

 

Länk till Tillsammans extranummer (extern sida öppnas i ny flik/nytt fönster)

© Tillsammans – språkrör för Sveriges Naturistförbund och Sveriges naturistförbund, 2018. All återgivning av text, bilder eller delar därav, samt spridning av e-publikationen eller delar därav utan tidningens medgivande är förbjuden och överträdelse kommer att beivras. (ISSN 0374-4437)

UR Samtiden – Solen på gott och ont

UR Samtiden har inspelat en föreläsningsserie från Lunds universitet som har genomförts i samarbete med Region Skåne om solen och dess påverkan på människan och miljön. Det finns också tips och vägledning hur du ska vistas i solen och hur du kan skydda dig från solens farliga strålning. Den kanske bästa nyheten är att människor som vistas i solen är friskare än de som inte alls gör det – men lagom är bäst, för det finns också risker om man vistas för mycket och oskyddat i solen.

Fram till 31 maj 2018 kan man titta på de åtta föreläsningarna via UR:s hemsida och helt lagligt ladda ned dem till sin egen dator. Här är adressen.


UR Samtiden – Solen på gott och ont

 Solens strålar för både gott och ont med sig. Under Forskningens dag på Universitetssjukhuset i Lund presenterade en rad forskare sina slutsatser på ett kortfattat och begripligt sätt. Mest slående är alla de goda effekter solen har på vår hälsa. Men mycket forskning återstår innan vi har hela bilden klar. Moderator: Lisa Kirsebom. Inspelat den 7–8 november 2017. Arrangör: Lunds universitet och Region Skåne.

Dragonuddens naturistbad bevaras

Förbundet skrev om förhandlingarna mellan Föreningen Umenaturist, FUN, och kommunen här och i tidningen Tillsammans. Även förbundsordföranden engagerade sig i saken och bistod FUN med ett uttalande riktat till beslutsfattare och press.

Inför vårnumret av Tillsammans (nr. 2-2018) meddelar FUN att det är status quo angående Dragonudden:

Vårt (FUN:s) läge är ett typ av status quo, kommunen har gått med på att inte göra en delning av stranden men verkar inte vara villiga att ta ställning för att i media uttala sig om att det är en naturiststrand. Och så länge de inte understryker det så är det fritt spelrum för de närboende att bada där och hävda sin allemansrätt.

FUN skriver i föreningsmeddelanden i Tillsammans 2-2018:

I sommar badar vi vidare på Dragonudden. Under våra möten med Fritidsnämnden har vi kommit fram till att stranden inte ska delas för att göra plats för ännu en textilbadplats. Dock verkar vi inte kunna hindra närboende att vara på stranden påklädda. Vad vi kan göra är att fortsätta bada och sola där som vi gjort i 40 år, och hoppas att de närboende finner större nöje i att bada med likasinnade istället för att envisas med att inkräkta på naturiststranden.


Här finns Dragonudden:

KML-LogoFullscreen-LogoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
Dragonuddens naturistbad, Umeå

laddar karta - vänligen vänta...

Dragonuddens naturistbad, Umeå 63.760247, 20.199673 Dragonuddens naturistbadplats Stöcksjö 512 905 80 Umeå Dragonudden är ett naturistbad i Stocksjön. Badet ägs och förvaltas av Umeå kommun. Kollektivtrafik: Länstrafiken Västerbotten, Buss 11 (Umeå – Nordmaling) till hållplats Stöcksjö E4. Därifrån drygt 2 km promenad. Cykelavstånd till Umeå centrum: cirka 10 km.

Nonogram, Instruktioner

Nonogram löser man så här:

Japanska bildkryss, nonogram, innehåller en dold bild och lösningen bygger på logiskt tänkande på samma sätt som Sudoku och Kakuro. Siffrorna på raderna och kolumnerna anger hur många rutor som ska fyllas i varje block. Mellan varje ifyllt block måste det finnas minst en tom ruta. Markera tom ruta med en lite prick.

Exempel 1: Fyll i raderna och kolumnerna där det står 10. Dessa måste alla vara ifyllda eftersom det enbart är 10 rutor på varje rad och kolumn.

 

 

Exempel 2: Sätt prickar där det är givet att det måste vara tomma rutor. Översta raden till exempel ska bara ha 1 ruta fylld. Den finns redan. Alltså ska resten vara tomma.

 

Exempel 3: Nedersta raden är given eftersom 8 rutor ska vara fyllda och 2 rutor redan är prickade som tomma. Femte raden uppifrån får en ny ruta fylld eftersom 5 ska vara fyllda. Vänta med de andra tre rutorna eftersom de inte är givna.

 

Exempel 4: Sjätte kolumnen kan nya rutor fyllas eftersom 4 enbart får plats på ett ställe. Sjunde raden ska tre få plats. Två blir givna och den tredje får vänta.

 

 

Exempel 5: Fortsätt att fylla i givna rutor och pricka tomma rutor på rader och kolumner omväxlande.

 

 

Exempel 6: Den färdiga lösningen bildar en liten segelbåt.

 

 

 

© Sylvia Larsson, NF Skaraborg och Tillsammans – språkrör för Sveriges naturistförbund, 2017.

Du kan ladda ned en PDF-fil med denna instruktion för utskrift: Nonogram, Instruktioner