Startsida

Välkommen till www.snf-tillsammans.org

SNF – Tillsammans 1957 – 2017

Under drygt 40 år har Tillsammans varit Sveriges naturistförbunds språkrör. Den största delen av tidningen har alltid ägnats åt föreningarnas meddelanden. I vårt jubileumsnummer, som föreningarnas medlemmar har fått hemskickade i juli 2017, har föreningarna fått möjlighet att berätta sin historia.

Sveriges naturistförbund bildades 1957 som paraplyorganisation för Sveriges naturistföreningar. Förbundet har för närvarande sjutton medlemsföreningar. Sveriges ”organiserade naturister” är alltså medlem i någon av dessa sjutton föreningarna som i sin tur är medlem i Sveriges naturistförbund. Förbundet samordnar och tar sig åt övergripande frågor. Allt arbete inom Sveriges naturistförbund sköts ideellt.

En av förbundets viktigaste uppgifter är tillhandahållandet av kanaler för information och kommunikation. Tillsammans är ryggraden för denna uppgift – och så ska det också förbli i framtiden. Under tiden har Tillsammans kompletterats av flera nya kanaler. En av dessa är Skandinavisk naturistportal , en gemensam webbplats för de tre skandinaviska naturistförbunden i Danmark, Dansk Naturistunion, DNU, Norge, Norsk naturistforbund, NNF och i Sverige, Sveriges naturistförbund, SNF. Även Skandinavisk naturistportal firar jubileum i år. Den har funnits i fem år. Portalen är platsen där även icke-medlemmar och turister kan hitta information om naturismen i Skandinavien.

I anledning av SNF:s 60-årsjubileum utkom ett extranummer av medlemsbladet Tillsammans. Parallellt med Tillsammans extranummer kommer det att finnas denna jubileumssida: SNF – Tillsammans 1957 – 2017.

SNF:s jubileum firades vid förbundets riksmöte den sista helgen i juli månad 2017.

Om oss

Sveriges naturistförbund
Box 160
201 21  Malmö

Ideell förening, organisationsnummer hos Skatteverket: 846003-5101

Ordförande: Malin Arlinder Ekberg, Naturistföreningen Eos

Bankgiro 5953-3299

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida på Skandinavisk naturistportal.

Kontakta oss

Sveriges naturistförbund
Box 160
201 21  Malmö

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida på Skandinavisk naturistportal.